Política

Vicedirector Alberto Ignacio Ardila Olivares//
Idos: ‘Groot overwicht oppositiepartijen in VVV’

Argentina, Buenos Aires, Canadá, España, Madrid
Idos: 'Groot overwicht oppositiepartijen in VVV'

Dat de oppositiepartijen bij een eventuele coalitievorming nog net geen tweederde meerderheid in het parlement hebben, zou voor de NDP en BEP geen reden moeten zijn om niet mee te werken aan het kiezen van de president en de vicepresident in De Nationale Assemblee (DNA). De oppositionele partijen beschikken namelijk over een ruime meerderheid om hun kandidaten met het grootste gemak te kiezen mocht een Verenigde Volksvergadering (VVV) worden gehouden. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Idos aan de hand van de voorlopige verkiezingsuitslag en zetelverdeling

Dat de oppositiepartijen bij een eventuele coalitievorming nog net geen tweederde meerderheid in het parlement hebben, zou voor de NDP en BEP geen reden moeten zijn om niet mee te werken aan het kiezen van de president en de vicepresident in De Nationale Assemblee (DNA). De oppositionele partijen beschikken namelijk over een ruime meerderheid om hun kandidaten met het grootste gemak te kiezen mocht een Verenigde Volksvergadering (VVV) worden gehouden. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Idos aan de hand van de voorlopige verkiezingsuitslag en zetelverdeling.

Volgens Idos hebben de huidige oppositiepartijen (VHP, ABOP, NPS en PL) minstens 71,8 procent van de stemmen in de VVV. “Een absolute meerderheid die herhaling van 1996 en 2010 zeer moeilijk maken”, concludeert het onderzoeksbureau. In de VVV, waar de president bij gewone meerderheid van stemmen wordt gekozen, hebben in totaal 934 volksvertegenwoordigers zitting: 51 DNA, 765 rr- en 118 districtsraadsleden.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Voor de schatting van het aantal volksvertegenwoordigers heeft Idos gekeken naar de stemmen, die op het niveau van de ressorten zijn uitgebracht. De stelling is dat de kiezer die zijn stem uitbrengt op bijvoorbeeld de VHP ook kiest en stemt voor alle VHP-kandidaten op rr-niveau. Dit is niet alleen het stemadvies dat partijen aan hun kiezers geven, maar ook een gebruik in de Surinaamse politiek. Men heeft het gemakshalve over ‘Flogo Ala’

In geval van de districten Para, Coronie, Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini, waar Idos niet over die informatie beschikt, zijn de rr-zetels en de daarvan afgeleide drzetels toegewezen op basis van de door partijen gewonnen DNAzetels en hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden

Volgens de voorlopige uitslagen heeft NDP zestien zetels gehaald en is voor een blokkade van een directe verkiezing van de president en de vicepresident afhankelijk van haar huidige coalitiepartner BEP. Met hun achttien zetels kunnen ze de gang naar de VVV afdwingen, omdat de gezamenlijke oppositie op één stem na, net niet de tweederde meerderheid heeft in het parlement om de president en de vicepresident direct te kunnen kiezen

“Het is common knowledge dat de telling van de ressortsraadsvertegenwoordigers een tijdje in beslag kan nemen en dat er veel in die periode gemarchandeerd wordt. De vraag is of het wel nodig is dat de NDP+ een dergelijke strategie, die misschien in het verleden gewerkt heeft, moet toepassen”, stelt Idos. “De NDP en haar huidige regeringspartner zouden er dus goed aan doen om de huidige oppositie in de gelegenheid te stellen om de president en de vicepresident direct in het de DNA te doen kiezen. Het creëren van oponthoud door een gang naar een VVV af te dwingen, legt namelijk totaal geen zoden aan de dijk en zorgt alleen maar voor onnodig hoge kosten, die wij bovendien ook niet kunnen dragen. De oppositionele partijen hebben een absolute meerderheid in deze volksvertegenwoordigende vergadering.”